Specializált Spiroergometriás Labor

A korábban Jedlik és Támop projektekből már fejlesztett Terhelés-élettani Labort tovább fejlesztettük. Ennek komponensei a következők:

1)      Mobil szívultrahangot szereztünk be, amely sportolók esetében pálya közeli méréseket tesz lehetővé.

2)      Holter és ABTM készülékeket szerzünk be a sportolók pontosabb monitorozására.

3)      A pécsi tudományegyetemmel együttműködésben telemetriás készülékek sportolókra való adaptálását végezzük el.

4)      Az Experimetria Kft.-vel a stressz-monitorozásra alkalmas telemetriás diagnosztikus egységet fejlesztünk, amely EKG mellett bélmotilitás és testfelszíni hő mérésére is alkalmas.

5)      Korábbi Jedlik projektünk követő projektjeként a hirtelen szívhalál jóslására alkalmas gén chip tesztelését folytatjuk összesen cca. 900 sportolón és kontroll személyen.

6)      A projekt során a terhelés-élettani laborban kívánjuk tesztelni a terhelés alatt tömegspektrométerrel online módon az élettanilag fontos molekulacsoportok koncentrációjának változásait. Pilot projektként kilégzett levegő, testfelszíni izzadtság és nyál analízise kerül szóba.

ZPEJ Jelentés:

A Spiroergometriás Labor ergometriás készülékein megkezdtük a forgó alkatrészek szögmérési technikáját kifejleszteni annak érdekében, hogy végtagbénult sportolók és nem sportolók vizsgálatát is végezhessük. Megkezdtük a vonalkódos technikával anonimizált szűrőpapír alapú, egy csepp vérmintával dolgozó sportmetabolomikai biobank kialakítását. Folytattuk a korábban megkezdett genomikai vizsgálatokat, 200 további sportolót, köztük 50 olimpiai bajnokot vonva be. Az Igazságügyi Orvostani Intézettel közösen retrospektív tanulmányt készítettünk elő a bizonyítottan hirtelen szívhalálban elhunyt sportolók genomikai analízisére. Beszereztük az ehhez szükséges etikai engedélyeket, majd azonosítottuk a szóba jövő mintákat és előkísérletekben vizsgáltuk parafinos szövetblokkokból való DNS-izolálás metodikáját. Tovább folytattuk élsportolók spiroergometriás terhelés-élettani vizsgálatait, különös tekintettel a szívritmuszavarokat jósló EKG eltérésekre. Pedálkiegészítő eszközt készítettünk az alszár sérülésmentes rögzítésére. A sportolók terhelés-élettani és metabonomikai vizsgálatait folytattuk.

A laborban beállításra került a nagy érzékenységű tandem tömegspektrométer. Ennek mintavevő egységét összeépítettük az ergometriés légzőmaszkkal. Ily módon tudomásunk szerint a világon elsőként ez a labor képes ergometriás terhelés során valós idejű módban a kilégzett levegő nagy érzékenységű molekuláris analízisére. Megtörténtek az első mintavételek párhuzamosan a kilégzett levegőből és kapilláris vérből. A két kompartment párhuzamos (online, offline) mérésére még szinten nincsen irodalmi adat. Az egy csepp vér analitikai módszer segítségével jelenleg közel 400 metabolikus molekula detektálható. Mindkét mintavételi eljárást szoftware fejlesztéssel párhuzamosan végezzük, amely lehetővé teszi a környezeti artefaktumok kiszűrését.

24 esetben elvégeztük magyar hucul lovak standard lovas alatti terhelését és megtörténtek az alaphelyzetben és a terhelés csúcsán vett vérminták metabonomikai mérései. A tömegspektrumok kiértékelése jelenleg folyamatban van.

A Humán Spiroergometriás Laborban technikailag továbbfejlesztettük a kilégzett levegő mintavételére alkalmas légzőmaszkot. A kilégzett levegő tejsav tartalmának mennyiségi analízisére alkalmas standard görbét tudtunk felvenni mesterséges tejsav befúvó rendszer kifejlesztésével. Ezáltal a tejsav vonatkozásában a kilégzett levegő mennyiségileg is analizálhatóvá vált. A Kialakított módszer más standard molekulák esetében is alkalmazható lesz, így jelentős előrelépést tettünk azért, hogy az eddig semikvantitatív módszer kvantitatívvá váljon. Nagyszámú sportolói terhelés során a kilégzett levegőspektrumokon túl a terhelés bizonyos időpontjaiban vércseppmintát is vettünk, amelyek spektrum analízisét elvégeztük. A párhuzamosan vett levegő és vérminták összehasonlító kiértékelése megtörtént.