Küldetés

A Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen című projekt során négy kiemelt kutatási területen – 1. személyre szabott orvoslás, 2. képalkotó eljárások, 3. bio-engineering, 4. molekuláris medicina – kritikus kutatói tömeget hozunk létre, amely biztosítja az egyetem felzárkózását az élvonalbeli kutatóegyetemek sorába.

Megvalósul az egyetem versenyképességének erősítése a nemzetközi piacon, a kutatási és fejlesztési körülményeinek javítása, illetve a kutatói és vállalati szféra közötti kapcsolatok erősítése, a szinergiák kihasználása, az innovációt elősegítő fizikai és szellemi infrastruktúra összehangolt kiépítése.

A kiválasztott kiemelt, stratégiai fontosságú kutatási területek már bizonyították, hogy az egyetemi K+F+I tevékenység hajtómotorjai. A projekt során korábban célzottan fejlesztett képalkotó eljárásokat olyan bázislabor rendszerben működtetett gépparkkal egészítjük ki, amely lehetővé teszi az egy molekulától a teljes emberig terjedő leképezést, akár a szervek funkcionális állapotát is láttatva. A bio-engineering programba olyan projektek kerültek be, amelyek vagy milliós nagyságrendű betegcsoportot érintenek, vagy pedig már piac közeli állapotban vannak. A molekuláris medicinális kutatások nagy része a legdrágább kezelésben részesülő rákos betegek terápiájának jobbítását, valamint a helyes diagnózis korábbi felállítását célozzák, ami nem csak jobb életminőséget biztosít a betegeknek, de nemzetgazdasági mértékben is jelentős közvetlen és közvetett anyagi megtakarítással járhat. Ez a terület szorosan kapcsolódik a személyre szabott orvoslással fémjelzett munkához. Itt a nagy népbetegségek pontosabb és koraibb diagnózisa és az egyénre szabott célzott terápia a kitűzött cél.

A munka során új kutatói hálózatokat alakítunk ki, amelyben stratégiai tevékenységeink jobban szervezhetőek. A K+F+I tevékenységbe bevont fiatal kutatók (TDK-sok, PhD-sok, postdoc-ok) nagyszámú képzésével érjük el azt, hogy az egyetem életében ezek a tevékenységek nagyobb súlyt kapjanak és szakmai értelemben is fenntarthatóvá váljanak. Hosszú távú célunk a beindított K+F+I projektek integrálása a hazai és a nemzetközi tudományos életbe.