F?kuszban a prevenci?

Tant?rgy ?s kutat?sok a megel?z?s jegy?ben

Amikor 1769-ben M?ria Ter?zia megalap?totta az orvosi fakult?st, annak tervezet?t az a Gerard van Swieten udvari f?orvos dolgozta ki, aki megszervezte Magyarorsz?gon a legels?, betegs?gek lek?zd?s?re alakult szervezetet, a birodalmi epidemiol?giai h?l?zatot ? mondhatjuk teh?t, hogy a Semmelweis Egyetemen sz?let?s?t?l kezdve jelen volt a prevenci? ? kezdte Dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem Rektora a F?kuszban a Prevenci? c. rendezv?ny megnyit?j?t.

A Semmelweis Egyetemen 2011 a Kutat?s ?ve, 2012 a Prevenci? ?ve, a kutat?egyetemi p?ly?zat prevenci?s modulja mindkett?re szeretn? felh?vni a figyelmet ? emelte ki Dr. Moln?r M?ria Judit modulvezet?.
A prevenci? r?vidt?von k?lts?ges, nincs azonnali, egy-k?t politikai ciklus alatt kimutathat? haszna, ?vtizedek alatt azonban kamatostul megt?r?l ? mutatott r? a rektor. A Prevenci? ?ve 2012 mozgalom karokon ?s szakokon t?lmutat?an fogalmazza meg a prevenci? jelent?s?g?t az egyetemen ?s val?s?tja meg azt gyakorlatban is. A kutat?egyetemi c?mhez kapcsol?d? p?ly?zatban jelent?s a prevenci?s modul szerepe, a di?kok pedig k?telez?en v?laszthat? tant?rgy keret?ben tanulnak a megel?z?sr?l Prevenci? az Eg?szs?g?rt c?mmel.

A k?t szemeszter elv?gz?se n?lk?l a hallgat?k az egyetem egyik kar?n sem kaphatnak diplom?t. A k?pz?s id?n, a tavaszi f?l?vben indult el?sz?r, de m?ris 1250 regisztr?lt hallgat? van, aki ezt a t?rgyat felvette ? emelte ki Dr. Forrai Judit, a Semmelweis Egyetem N?peg?szs?gtani Int?zet docense. A Curriculum kidolgoz?s?ban huszon?t int?zet ?s negyvenkilenc szerz? vett r?szt, a tizenk?t f?-, ?s negyvenegy alfejezetet az els? f?l?vben E-learning m?dszerrel saj?t?tj?k el a hallgat?k, akik m?rcius v?g?ig 18 ezer alkalommal haszn?lt?k a rendszert. A tant?rgy m?sodik, gyakorlati f?l?v?ben a hallgat?knak sz?r?vizsg?latokat kell v?gezni. A t?volabbi c?lokr?l Dr. Forrai Judit elmondta: a VIII. ?s IX. ker?letben az egyetemi hallgat?k sz?ma t?bb, mint 87 ezer, ha ez a tant?rgy meger?s?dik, a tananyagot ak?r m?s egyetemekre is el lehetne vinni, ami hozz?j?rulhat ahhoz, hogy a j?v? nemzed?ke eg?szs?gesebb legyen.

Dr. Tulassay Tivadar a program gazdas?gi vonatkoz?s?r?l elmondta: ahhoz, hogy egy egyetem vil?gviszonylatban beker?lhessen az els? sz?zba, az egy hallgat?ra jut? t?mogat?snak el kellene ?rnie a 15 ezer eur?t. Az eur?pai uni?s ?tlag 9 ezer eur?, m?g Magyarorsz?gon a j? helyzetben l?v? orvos-, fogorvos- ?s gy?gyszer?szk?pz?s normat?v finansz?roz?sa 3 ezer eur?. Ez nem el?g egy komoly prevenci?s programhoz ? ez?rt is fontosak a p?ly?zatok. A lelkesed?s, a szellemi felk?sz?lts?g jelen van, parlamenti ciklusokon ?t?vel?, hossz?t?v? elk?pzel?seket kell megval?s?tani, melyek t?lmutatnak a kialakult baj meggy?gy?t?s?nak akut, s?rget? helyzet?n, ?vtizedekre, gener?ci?k eg?szs?gi ?llapot?ra n?zve is el?rel?p?st mutatnak.
A ?F?kuszban a prevenci?? c?m? Semmelweis Kutat?egyetemi Rendezv?nyen szervez?je, a “Modern Orvostudom?nyi Technol?gi?k a Semmelweis Egyetemen” Projekt Prevenci?s modulja volt. A r?sztvev?k nyolc el?ad?st hallgathattak meg az orvostudom?ny k?l?nb?z? ter?leteinek prevenci?s tev?kenys?g?r?l, kutat?sair?l.