Ism?t megkapta a ?kutat?egyetem? min?s?t?st a Semmelweis Egyetem

A 2013-16 k?z?tti id?szakra is megkapta a Semmelweis Egyetem a ?kutat?egyetem? min?s?t?st, az err?l sz?l? miniszteri hat?rozatr?l a napokban kapott hivatalos t?j?koztat?st Dr. Sz?l ?goston rektor az Emberi Er?forr?sok Miniszt?rium?t?l. A c?mmel egy?tt csaknem f?l milli?rd forintos t?mogat?s is j?r a k?lts?gvet?s ?Kiv?l?s?gi t?mogat?sok? keret?b?l.

Kutat?egyetemi min?s?t?se legfeljebb hat egyetemnek lehet. Balog Zolt?n, az emberi er?forr?sok minisztere a 2013-16 k?z?tti id?szakra a Semmelweis Egyetem mellett kutat?egyetemm? min?s?tette a Budapesti M?szaki ?s Gazdas?gtudom?nyi Egyetemet, a Debreceni Egyetemet, az E?tv?s Lor?nd Tudom?nyegyetemet, a P?csi Tudom?nyegyetemet ?s a Szegedi Tudom?nyegyetemet ? der?l ki az MTI kor?bbi besz?mol?j?b?l.

A nemzeti fels?oktat?sr?l sz?l? 2011. ?vi t?rv?ny szerint a kiemelked? sz?nvonal? k?pz?st ny?jt?, a tudom?nyos ?letben elismert egyetemek, vagy egyetemi karok kaphatnak ?kutat?? min?s?t?st.

A miniszteri d?nt?s ?rtelm?ben a k?vetkez? h?rom ?vben ?kutat?kar? c?met visel a Szent Istv?n Egyetem ?llatorvos-tudom?nyi Kara, a Szent Istv?n Egyetem Mez?gazdas?gi ?s K?rnyezettudom?nyi Kara, a Pannon Egyetem M?rn?ki Kara ?s a P?zm?ny P?ter Katolikus Egyetem Inform?ci?s Technol?giai Kara.

A korm?ny rendelete alapj?n kiemelt fels?oktat?si int?zm?ny c?met kapott a Debreceni Egyetem, az E?tv?s Lor?nd Tudom?nyegyetem ?s a Szegedi Tudom?nyegyetem.