Lez?rult a kutat?egyetemi projekt – indul a fenntart?si id?szak

Minden v?llalt krit?riumot teljes?tett a kutat?egyetemi projekt, a most k?vetkez? ?t?ves fenntart?si id?szakkal kapcsolatos tervek pedig m?r elk?sz?ltek ? mondta Dr. Tak?cs Zita projektmenedzser a Semmelweis Kutat?egyetem (SKE) Ir?ny?t? Test?let?nek projektz?r? ?l?s?n. Az eredm?nyekr?l besz?lve hangs?lyozta: 742 embernek foly?s?tottak munkab?rt, k?z?l?k 533-an teljes munkaid?ben a kutat?egyetemi projekt keret?ben dolgoztak. A k?t ?v alatt 310 szakember k?lf?ldi konferenci?n val? r?szv?tel?t t?mogatt?k, s 442 eszk?z (egyebek mellett ?llatk?s?rletekhez sz?ks?ges eszk?z?k, orvosi m?szerek, sz?m?t?g?pek) beszerz?se t?rt?nt meg ? mondta Dr. Tak?cs Zita.

A t?mogat?si szerz?d?s szerint a finansz?roz? a k?vetkez? ?t ?vet figyeli, mint fenntart?si id?szakot, s ennek sor?n ?vente jelent?st is kell k?sz?teni. Azt, hogy sikeres legyen a m?k?d?s ez alatt az id?szak alatt is, az elk?sz?lt Fenntart?si Terv, illetve Fenntart?si K?zik?nyv seg?ti.

Dr. T?th Mikl?s, a kutat?egyetemi projekt tudom?nyos igazgat?ja azt emelte ki, hogy a ?Modern Orvostudom?nyi Technol?gi?k a Semmelweis Egyetemen? elnevez?s?, mintegy 3 milli?rd forintos T?MOP projekt az egyetem eddigi legnagyobb K+F+I keret?ben megval?sul? programja. K?l?nlegess?gnek sz?m?t az is, hogy eg?szen id?ig m?g soha nem m?k?d?tt egy?tt ekkora sz?m? kutat? ? mondta a tudom?nyos igazgat?, utalva arra, hogy a 22 munkacsoportban ?sszesen 740-en dolgoztak egy?tt. Ennek ellen?re a szakmai munka projekt iroda ?ltal v?gzett koordin?l?sa g?rd?l?keny volt ?s siker?lt egy olyan m?k?d?si rendet kialak?tani, ami a j?v?ben is a fenntarthat?s?g z?loga ? mutatott r? Dr. T?th Mikl?s.

A tudom?nyos igazgat? ?gy l?tja, a kutat?egyetemi projektben teljesedett ki az az egyetemen m?r kor?bban megkezdett munka, amelynek c?lja, hogy a cs?kken? forr?sok ellen?re a munka optimaliz?l?s?val n?vekv? eredm?nyeket lehessen el?rni. Erre j? p?lda a b?zislaborok l?trehoz?sa, k?l?n?sen a k?palkot? diagnosztika ter?let?n, de el?remutat? a kutat?i h?l?zatok, a nanomedicina h?l?zat ?s a Semmelweis Biobank l?trehoz?sa is.

A kutat?egyetemi projekt keret?ben 15 szabadalom, 360 tudom?nyos foly?iratcikk, 7 protot?pus sz?letett, 5 b?zislabor, 4 kutat?h?l?zat j?tt l?tre, 770 tudom?nyos el?ad?s hangzott el, s a projektben r?sztvev?k 30 tudom?nyos rendezv?nyt szerveztek.

Dr. T?th Mikl?s elmondta azt is, a projekthez kapcsol?d?an az ?ll?i ?t 26. alatti k?zponti ?p?let tet?ter?ben egy ?j Innov?ci?s K?zpont j?n l?tre, ahol javaslatuk szerint helyet kaphat a P?ly?zati ?s Innov?ci?s K?zpont Kft., a Technol?giai Transzfer Iroda, a kutat?egyetemi projektiroda ?s a Semmelweis Innov?ci?s K?zpont Kft is. A d?nt?st err?l term?szetesen az egyetem fels?vezet?se hozza meg.

A fenntart?si id?szak kommunik?ci?j?nak t?mogat?s?ra l?trej?tt az SKE hivatalos Facebook-oldala (http://www.facebook.com/SemmelweisKutatoegyetem) ?s YouTube fel?lete, valamint meg?jult a kutat?egyetemi projekt honlapja.A Semmelweis Egyetem 2010-ben nyerte el ? n?gy m?sik egyetemmel egy?tt ? a kutat?egyetemi c?met. Ennek keret?ben indult el a kutat?egyetemi projekt 2010 j?nius?ban Modern Orvostudom?nyi Technol?gi?k c?men, amelyet 95 sz?zal?kban a T?MOP 4.2.1 forr?s finansz?rozott. A projekt sikeres befejez?s?nek alkalm?b?l az Ir?ny?t? Test?let ?nnepi ?l?st tartott, ahol mini-konferencia form?j?ban t?bb szakmai besz?mol?t hallgatott meg, ?s a tagok al??rt?k a projekt z?r? hat?rozat?t.

A kutat?munka ?t modulba (diagnosztikai, technol?giai, ter?pi?s, prevenci?s, integrat?v oktat?si modul) szervez?dve folyt. A projektet bemutat? tudom?nyos f?zet ide kattintva t?lthet? le. DP
Fot?k: D. Kiss Bal?zs