?ssejtkutat?s: Fogb?l gerinc?

A fogpulpa ?ssejtjei biztons?gosabbak ?s hat?konyabban alkalmazhat?k idegsejtek p?tl?s?ra, mint a m?shonnan nyertek. A jelenleg foly? in vivo k?s?rletek pedig azt mutatj?k, alkalmasak lehetnek p?ld?ul gerincs?r?l?sek gy?gy?t?s?ra – sz?molt be a kutat6egyetemi TAMOP p?ly?zat kereteben foly? vizsg?latok eddigi eredm?nyeir?l dr. Varga Gabor, a Fogorvos-tudom?nyi Kar Or?lbiol?giai
Tansz?k?nek vezet?je.

A pulp?ban vannak olyan sejtek, amelyekb?l k?mcs?ben k?l?nb?z? t?pus? sz?vetek hozhat?k l?tre: lehetnek ideg- vagy fogat ?p?t? sejtek. A dr. Varga G?bor vezette Molekul?ris Or?lis Biol?giai Kutat?csoport el?sz?r azt akarta kider?teni, hogy a fogb?lb?l kinyert, idegi ir?nyba el?differenci?ltatott sejtek k?pesek-e megmaradni az el? szervezetben. S?r?lt agyk?rg? patk?nyok eseteben bizony?tott?k, hogy ha ezeket a sejtek az agyba juttatj?k, k?pesek integr?l?dni, ?s meg?rzik idegsejt-tulajdons?gaikat. Majd azt vizsg?lt?k, mik?nt alkalmazhat?k ezek a sejtek a gerincvel? s?r?l?se eset?n. “A gy?gyul?s sokkal ink?bb k?zzelfoghat? ?s k?vethet? az ilyen s?r?l?sekn?l, s a k?s?bbi emberi felhaszn?l?s is re?lisabb ezen a ter?leten – hangs?lyozta dr. Varga G?bor. – Amikor elv?g?dnak az idegek, nem csak arr?1 van sz?, hogy nem tudnak ?gy ?sszen?ni, mint p?ld?ul a csontunk.

A szakad?s helyen s?lyos gyullad?s is kialakul, amire a szervezet er?s immunreakci?val v?laszol, ez pedig massz?v sz?vetpusztul?shoz vezet. Ebben a helyzetben egyr?szt a gyullad?sos folyamat csillap?t?s?ra, az immunv?lasz g?tl?s?ra, m?sr?szt az elvesztett idegelemek p6dasara van sz?ks?g. A fog eredet? ?ssejtek egyszerre rendelkeznek mindk?t k?pess?ggel”- magyar?zta dr. Varga G?bor, hogy mi?rt is lehetnek hat?konyak a fog eredet? ?ssejtek a s?r?lt gerincvel? gy?gy?t?s?ban.
A fog eredet? ?ssejtek hat?sait egyel?re ?llatk?s?rletekben vizsg?lja a kutat?csoport az Anat?miai, Sz?vet- ?s Fejl?d?stani Int?zettel, valamint az MTA K?s?rleti Orvostudom?nyi Int?zet?vel k?z?sen. Dr. Varga G?bor szerint ?t ?ven bel?l haz?nkban is elkezd?dhetnek a sz?k k?r? hum?n custom writing essays
for everyone
vizsgalatok.