Vil?gels? magyar szabadalom

Els? alkalommal jel?ltek magyar kutat?t az Eur?pai Szabadalmi D?jra. Dr. Moln?r B?la, a Semmelweis Egyetem munkat?rsa a patol?giai folyamatok digitaliz?l?s??rt kapta az elismer?st. Eur?pa legrangosabb innov?ci?s d?j?t ?t kateg?ri?ban osztj?k ki m?jus 19-?n Budapesten.

Az Eur?pai Tal?lm?nyi D?jat 2006-ban alap?totta az Eur?pai Bizotts?g egyik szerve ?s az Eur?pai Szabadalmi Hivatal (EPO), ?s az?ta az egyik legrangosabb elismer?ss? v?lt a ter?leten. A d?jakat ?t ? ipar, kis-?s k?z?pv?llalkoz?sok, kutat?s, Eur?p?n k?v?li orsz?g ?s ?letm?d?j ? kateg?ri?ban osztj?k ki. A magyar Moln?r B?l?val egy?tt a 2011-es Eur?pai Szabadalmi D?j tizen?t jel?ltje az ?tt?r? technol?giai megold?sok sz?les sk?l?j?t k?pviseli. Innov?ci?s tev?kenys?g?kkel az eur?pai feltal?l?k az eg?sz emberis?get szolg?lj?k.

A magyar jel?lt?n t?l haz?nkhoz kapcsol?dik id?n a d?j az?rt is, mert Rubik Ern? neve is szerepel a zs?ritagok k?z?tt. Rajta k?v?l Jerzy Buzek, Erich Heckl, Thierry Sueur, Emma Marcegaglia, Margarita Salas Falgueras ?s Bowman Heiden d?nt arr?l, hogy kiket jutalmaznak az elismer?ssel.

Moln?r B?la ?s csapata, 3DHistech (Magyarorsz?g): A hagyom?nyos mikroszk?pia ?s a digit?lis k?pfeldolgoz?s ?sszeh?zas?t?sa virtu?lis 3D mikroszk?pot eredm?nyezett, amely lehet?s?get k?n?l az orvosoknak, s?t a t?volr?l tan?csot ad? szak?rt?knek is arra, hogy a beszkennelt sz?vetminta alapj?n gyors diagn?zist ?ll?tsanak fel.

A patol?gia gyakorlatilag az orvosl?s utols? ter?lete, amelyben m?g nem k?vetkezett be a digit?lis forradalom. Ennek oka abban keresend?, hogy itt van sz?ks?g a legkifinomultabb k?palkot? ?s a legink?bb sz?m?t?sig?nyes m?dszerekre (egy r?ntgenfelv?teln?l m?g csak megk?zel?t?en sem kell hasonl?an r?szletgazdag k?pet elemezni).

Moln?r B?la, mint a Semmelweis Egyetem kutat?ja, 1997-ben alap?totta a digit?lis mikroszk?pia egyik ?tt?r?j?nek sz?m?t? 3DHISTECH Kft-t, a h?z?p?t?sre sz?nt megtakar?t?sait ford?tva e c?lra. Fiatal m?rn?k?k seg?ts?g?vel alkotta meg a digit?lis t?rgylemez szkenner protot?pus?t. A digit?lis sz?vettani laborat?rium?rt 2003-ban elnyerte a Magyar Innov?ci?s Nagyd?jat. Egy ?vvel k?s?bb a Carl Zeiss-szel is szerz?d?st k?t?tt, amelynek ?rtelm?ben a n?met optikai c?g saj?t m?rkan?v alatt ?rt?kes?tette a kft. term?keit. A szerz?d?s lej?rta ut?n, 2009-t?l a c?g egymaga ?p?tette fel a most m?r vil?gszint? disztribuci?s ?s szervizh?l?zat?t. A virtu?lis mikroszk?p egy probl?m?ra adott
?jszer? v?lasz volt. A c?g jelenleg 120 embernek ad munk?t, ?ves termel?si ?rt?ke meghaladja az egymilli?rd forintot.

A digit?lis patol?gi?val nemcsak gyorsabb, hanem pontosabb ?s hat?konyabb a k?rism?z?s. Az ?j gener?ci?s k?pfeldolgoz? algoritmusok objekt?vebb ?s sok esetben gyorsabb eredm?nyt adnak, mint a patol?gus orvosok. Seg?ts?g?vel meghat?rozhat? az onkol?giai ter?pia, lehet?v? v?lt a t?vkonzult?ci?. Alkalmazz?k az oktat?sban, a gy?gyszerfejleszt?sekben ?s biotechnol?giai kutat?sokban. A rendszert nemcsak Magyarorsz?gon, hanem k?lf?ld?n is szabadalmaztatt?k. Jelenleg t?bb mint 400 magyar fejleszt?s? digit?lis custom writing essays
for everyone
patol?giai rendszer m?k?dik a vil?g 40 orsz?g?ban, ?gy p?ld?ul a Harvard Egyetemen, Stockholmban ?s Amszterdamban, de Budapesten, a Semmelweis Egyetemen is.