Kutat?k Hajnala a N?gr?d megyei R?ts?gon

IMG_4273MEGH?V?

Kutat?k Hajnala a N?gr?d megyei R?ts?gon

A Semmelweis Egyetem ?s N?gr?d Megye ?nkorm?nyzata szeretettel megh?vja ?nt,

a Kutat?k ?jszak?jarendezv?nysorozat keret?ben R?ts?gon megrendez?sre ker?l? Kutat?k Hajnal?ra.

Id?pont: 2013. szeptember 27. reggel 7:00 ? 10:00

Helysz?n: M?vel?d?si K?zpont

C?m: 2651 R?ts?g, R?k?czi ?t 26.

?

Program:

7:00 ? 9:00 P?rhuzamos Bemutat?k ?s Besz?lget?sek

9:00 ? 10:00 ?sszegz? Prezent?ci?k ?s Eln?ki Z?r?s

?

Tudom?nyos el?ad?sok t?m?i:

?lmok ?s realit?sok az ?ssejtek felhaszn?l?s?ban (Prof. Dr. Varga G?bor)

Mi?rt a sz?v az emberi test motorja? (Prof. Dr. T?th Mikl?s)

K?palkot? ?s ultrahang technik?k az emberi test megismer?s?ben (Dr. Kov?ts T?mea)

Nincs ?let mikro kering?s n?lk?l (Beck J?nos ?s Dr. Horv?th Ilona)

Kutat?si munka vezet?i eszk?zt?ra, az innov?ci? ir?ny?t?sa (V?czin? Dr. Tak?cs Zita)

?

Kieg?sz?t? Programok:

Kutat?k Reggelije

K?z?s reggeli ?s fot?z?s a kutat?kkal

Aj?nd?kt?rgyak ?tad?sa

?

A rendezv?nyre minden ?rdekl?d?t szeretettel v?runk!

?

K?rem, r?szv?teli sz?nd?k?t sz?veskedjen jelezni a

hegedus.eszter@semmelweis-univ.hu e-mail c?men!