Kutatási témák

1. Diagnosztikai modul: Képalkotó eljárások (Bioimaging - Molekuláktól az emberig)
1.1Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai IntézetDr. Szél Ágoston
Dr. Nemeskéri Ágnes
1.2Gyógyszerészi Kémiai IntézetDr. Noszál Béla
Radiológiai és Onkoterápiás KlinikaDr. Bérczi Viktor
MR KutatóközpontDr. Rudas Gábor
1.3I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika - MTA Gyermekgyógyászati és Nefrológiai KutatócsoportDr. Szabó Attila
1.4Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani IntézetDr. Lacza Zsombor
1.5Biofizikai és Sugárbiológiai IntézetDr. Kellermayer Miklós
1.6Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati KlinikaDr. Barabás József
2. Technológiai modul: Bio-engineering (Bioanyagok - Nanotechnológiától a mesterséges szövetekig)
2.1Nanokémiai KözpontDr. Zrínyi Miklós
2.2SE Nanomedicina Oktatási és Kutatási KözpontDr. Szebeni János
Dr. Rosivall László
2.3Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági CentrumDr. Mátyus Péter
Dr. Németh János
2.4Önálló Radiológiai RészlegDr. Gera István
Dr. Dobó Nagy Csaba
2.5Molekuláris Orális Biológiia Kutatócsoport (MOLOR)Dr. Varga Gábor
FOK Mágneses Jelenségek KutatócsoportDr. Zelles Tivadar
2.6Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék (TSK)Dr. Tóth Miklós
3. Terápiás modul: Molekuláris medicina
3.1II. Sz. Patológiai IntézetDr. Tímár József
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika - MTA Gyermekgyógyászati és Nefrológiai KutatócsoportDr. Győrffy Balázs
3.2Dr. Matolcsy András
3.3Élettani Intézet - MTA Neurobiokémiai és Molekuláris Élettani KutatócsoportDr. Hunyady László
Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani IntézetDr. Ligeti Erzsébet
Orvosi Vegytan, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet - MTA Pathobiokémiai KutatócsoportDr. Mandl József
Orvosi Biokémiai IntézetDr. Ádám Vizy Veronika
4. Prevenciós modul: Személyre szabott orvoslás
4.1Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási Központ (MNKKK)Dr. Molnár Mária Judit
4.2Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet - MTA Gyulladásbiológiai és Immungenomikai KutatócsoportDr. Falus András
4.3Kardiológiai KözpontDr. Merkely Béla
4.4Gyógyszerhatástani Intézet - Neurokémiai MunkacsoportDr. Bagdy György
4.5Cellscreen AKK Tömegspektrometria Laboratórium, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika - Anyagcserebetegségek SzűrőlaboratóriumaDr. Takáts Zoltán
4.6Neurológiai KlinikaDr. Bereczki Dániel
5. Integratív oktatási modul
5.1.Doktori IskolaDr. Rácz Károly