1. Diagnosztikai modul

Modern képalkotó eljárások a molekulától az emberig

Letölthető állományok | Médiamegjelenések | Tudományos publikációk

A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása

A modern képalkotó eljárások segítségével a betegségek sokkal korábbi és pontosabb felderítése válik lehetővé. Az ennek nyomán jóval korábban megkezdhető terápia sokkal jobb és teljesebb gyógyulást valósít meg. Mindennek nagy népbetegségek esetében kiemelt nemzetgazdasági szintű jelentőssége van. Az itt folytatott munka célja a Semmelweis Egyetemen, a meglévő képalkotó diagnosztika komplettálása egy olyan gépparká, amely az egy molekulától a teljes emberig terjedő leképezést teszi lehetővé. A K+F+I tevékenység során új diagnosztikai szekvenciákat, nyomjelző eljárásokat, a szervek funkcionális állapotát is bemutató módszereket dolgozunk ki. A megvalósított cúcstechnológia talaján bázislaborokra alapozva kutatóhálózat és platform alakul ki, amelyet a futamidő végére bekapcsolunk a hazai és nemzetközi kutatói életbe.

A szakterület elemzése

A molekulától az emberig alcím azt fejezi ki, hogy a leképezési módszerek tökéletesedésével lényegében hasonló elvek alapján működő műszerpark és számítástechnikai rendszerek alkalmazásával molekuláris, szubcelluláris, celluláris és orgánspecifikus módon egyaránt lehetőségünk van az élő természetről, magáról az egészséges vagy beteg emberről morfológiai jellegű információt kapni. A módszerek avatott kézben az alapkutatástól az alkalmazott biomedicinális kutatásokig óriási lehetőségeket biztosítanak, és nagyon rövid időn belül közvetlenül felhasználhatóak a diagnosztikus munkában.

A fejlesztés iránti kereslet és a kapcsolódó kínálati elemek elemzése

Az alprojektet indokolja az egyre kisebb dimenziókban végzett, ugyanakkor egyre nagyobb feloldású leképezés iránti igény. Mind a molekulák, mind a sejtalkotók, mind a szerveken belüli erek elhelyezkedése, elágazódása közvetlenül érinti a diagnosztika pontosságát és a kilátásba helyezett sebészi eljárás megtervezését. A minél pontosabb diagnózis gazdasági jelentősége felbecsülhetetlen, mivel a célzott beavatkozás találati biztonsága sokkal nagyobb, a feleslegesen (vagy rossz helyen végzett) beavatkozások elkerülhetők, ezzel az ápolási napok csökkenthetők és a reoperáció elkerülhetővé válik.

A projekt szükségességét alátámasztó probléma és/vagy stratégiai irány bemutatása

A modern képalkotó eljárások számos eleme hiányzik a Semmelweis Egyetemen, ugyanakkor a képalkotó diagnosztikai módszerek konkrét és gyors segítséget hoznak elérhető közelségbe. Az orvosegyetemi diagnosztikai és terápiás fegyvertárból nem hiányozhatnak ezek a technikák, és azokat készség szinten alkalmazni tudó orvosok, tudósok vagy éppen középkáderek.

A projekt célja

A Bioimgaing Modul általános célja világszínvonalú képalkotó technikák kritikus tömegének létrehozása, amely kiterjed egyrészt az élettudományi képalkotás technikai spektrumára (“from molecule to man”), másrészt az ezeken futó kutatási és diagnosztikai alkalmazások teljességére.

A rendelkezésre álló metodikai arzenál lehetővé teszi egyedi molekulák és partikulumok vizualizálását és manipulálását a molekuláris skálától a celluláris mérettartományon át egészen az organizmusig.

A projekt hosszú távú célja a magas szintű kutatói bázisra alapozott fejlesztés megvalósítása, melynek során a kutatói utánpótlás jelentős támogatást kap. Ez egyrészről egyetemi, intézményi szintű, hazai és európai uniós versenyképesség növekedést biztosít, másrészről a hangsúlyozottan egészség orientált (kiemelten prevenció támogató), betegorientált kutatási eredmények (fejlettebb diagnosztika, új terápiás eljárások) gyors klinikai gyakorlattá konvertálása a projekt végső célja.

K+F projektek

A modult alkotó egyetemi intézetek már korábban jelentős munkát végeztek a bio-imaging területén. A rendelkezésre álló géppark (fMRI, 14 teslás NMR, Kisállat SPECT-CT) a K+f+I tevékenyésg során humán SPECT-CT-vel, Kisállat-MR –el, CARDIO-MR-el, MS alapú protenomikai – analitikai egységgel. Ezeket a nagyértékű műszereket bázislaborként fogja működtetni az egyetem. A modulban szereplő képalkotó eljárások így az egy molekulát ábrázoló módszertől az egész test rétegfelvételig terjednek, mindez kiegészül a szervfunkciók in vivo vizsgálatával, funkciónális MR-el. Egyben az egyetemen korábban már formálódó bio-imaging konzorcium a régióban egyedülálló eszköz platformhoz jut, amelynek egyetemen belüli hálózati működése egységes szempontrendszer és felhasználói szabályzat mentén valósulhat meg.

Letölthető állományok

FájlMéret
2010. november 19. - MTA Szél Ágoston előadás 1. rész2,5 MB
2010. november 19. - MTA Szél Ágoston előadás 2. rész6,6 MB
2010. november 19. - MTA Szél Ágoston előadás 3. rész8,4 MB
2011. június 14. - Részjelentés19,5 MB
2011. november 15. - MTA Szél Ágoston előadás20,6 MB
Bio-imaging Kutatóhálózat18 KB
Diagnosztikai modul bevezető33 KB
Fenntartási időszak terve19 KB
Kutatási eredmények hasznosítása23 KB
Összefoglaló szakmai jelentés45 KB

MédiamegjelenésekTudományos publikációk

Hamarosan…