5. Integratív Oktatási Modul

Képek | Letölthető állományok | Médiamegjelenések | Tudományos publikációk

Dr. Rácz Károly

Dr. Rácz Károly

A kiemelt kutatási területek horizontális fejlesztéseit, azaz az integratív oktatási program megvalósítását a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola keretében Dr. Rácz Károly irányítja. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának küldetése, hogy megfelelő formai és tartalmi keretek között a jövő követelményeinek megfelelő tudósnemzedéket neveljen. A Doktori Iskola a Ph. D. hallgatók képzését a biomedicinális tudományterületek legkiválóbb egyetemi és egyetemen kívüli képviselőinek bevonásával végzi. A Doktori Iskolán belül 8 Tudományági Doktori Iskola működik, melyeket a Doktori képzés és tehetséggondozás címszó alatt sorolunk fel.

A Doktori Iskola egészének munkáját a Doktori Tanács irányítja, melynek tagjai a karok és a tudományági doktori iskolák képviselői, valamint a Tanács mellett működő állandó bizottságok és az Egyetemi Tudományos Tanács elnöke. Az adminisztratív tevékenységet a Doktori Titkárság koordinálja. Az ő feladatuk többek között a külföldön szerzett tudományos fokozatok honosításának intézése is. Az Egyetemi Doktori Tanács elnöke Dr. Szél Ágoston.

Összefoglaló szakmai jelentés a modul 2 éves periódusáról

A modul integratív jelleggel vett részt azoknak a feladatoknak a megvalósításában, amelyek a négy kutatási modul kiemelt kutatási témáiban résztvevő PhD hallgatók számára lehetőséget teremtettek a tudományterületek új eredményeinek megismerésére, alkalmazására, továbbfejlesztésére, ill. új eredmények elérésére.

A PhD képzés fejlesztése, minőségi képzés eredményeinek bemutatása terén elért főbb végeredmények

 • A kutatási modulokhoz közvetlenül, vagy részben közvetve kapcsolódó kutatások minőségi fejlesztésére az Egyetemi Doktori Tanács új PhD témavezetőket, ill. kutatási témákat akkreditált. Az új kutatási témáknak megfelelően a képzés új PhD kurzusokkal bővült.
 • A kutatási modulokban kiemelkedően eredményes PhD hallgatók számára meghirdetett pályázattal 9 PhD hallgató hazai és 36 PhD hallgató külföldi kongresszusi részvételi támogatásban részesült. A tudományos rendezvényeken a hallgatók bemutatták kutatásaik eredményeit.
 • Az Orvosképzés folyóirat 2011-ben és 2012-ben a kiemelkedő eredményt elért PhD hallgatók közleményeit tartalmazó PhD lapszámokat tett közzé.
 • A kutatási modulban tudományos munkát végző PhD hallgatók közreműködésével valósult meg az Orvosi Hetilap 2011. szeptember 25.-én megjelent tematikus lapszáma.
 • A modul keretében került megrendezésre a Semmelweis Egyetem doktori képzésében részvevő hallgatók tudományos konferenciája, a 2011. és 2012. évi PhD Tudományos Napok rendezvény. A rendezvényen 2011-ben 145 PhD hallgató 7 előadás- és 4 poszter-szekcióban, 2012-ben pedig 148 PhD hallgató 9 előadás- és 7 poszter-szekcióban mutatta be tudományos munkájának eredményeit. A rendezvény mindkét évben több hazai és külföldi egyetem PhD hallgatóinak közreműködésével zajlott le.
 • A kutatási modulokban résztvevő PhD hallgatók számára meghirdetett pályázattal 3 PhD hallgató nyert támogatást a tudományos kutatómunka tudományos szaklapokban történő megjelentetéséhez.

 

PhD képzéssel kapcsolatban megjelent kiadványok, a képzés nemzetközi szinten megjelenésének főbb végeredményei

 • Az Orvosi Hetilap 2011. évi 39. lapszámában a doktori képzés eredményeit és a PhD hallgatók tudományos kutatómunkáját bemutató beszámoló jelent meg.
 • A doktori képzés nemzetközi téren megjelenítése céljából a képzési és kutatási programokat, ill. kutatási témákat angol nyelven bemutató kiadvány jelent meg.
 • A PhD képzés eredményeinek nemzetközi disszeminációjának elősegítését célzó angol nyelvű ALMANAC kötetek kerültek kiadásra. A kötetek a 2006. évtől kezdődően részletesen bemutatják a Semmelweis Egyetem doktori képzésének legfontosabb eredményeit és a PhD fokozatot szerzett hallgatók értekezésének összefoglalóit.
 • A PhD Tudományos Napok nemzetközi szinten megjelenítéséhez angol nyelvű internetes weblap került kifejlesztésre.

Fenntartási időszak terve 2012. november 1 – 2017, október 31

A modul új képzési programokkal, a PhD hallgatók kutatásait bemutató tudományos konferenciák rendezésével, a tudományos eredmények hazai és nemzetközi megjelenésének támogatásával, a PhD képzés eredményeit ismertető kiadványokkal biztosított teret a munkacsoportok közötti információcserére és kapcsolatépítésre. A kiemelt kutatási témák eredményes művelését, a PhD hallgatók minőségi képzését és kutatását támogató programokkal a modul hozzájárult a tudományos kutatói utánpótlás és szellemi potenciál fejlesztéséhez. Ezeknek az eredményeknek a fenntarthatóságát az alábbi tervek biztosítják:

 • A kutatási modulokhoz közvetlenül, vagy részben közvetve kapcsolódó kutatási témák művelését segítő PhD kurzusok fenntartása
 • A modul keretében megvalósított tudományos rendezvények, köztük a legjelentősebb PhD Tudományos Napok konferencia évenkénti megrendezése a fenntartási időszakban
 • A doktori képzés legfontosabb eredményeit és a PhD fokozatot szerzett hallgatók értekezésének összefoglalóit angol nyelven bemutató ALMANAC kötetek megjelentetése
 • A Doktori Iskola magyar és angol nyelvű honlapján keresztül a képzés eredményeinek folyamatos bemutatása

Képek


Letölthető állományok

CímMéret
2011. június 14. - Részjelentés 5. modul Rácz Károly125 KB

Médiamegjelenések


Tudományos publikációk

Hamarosan…