Biobank Hálózat

Képek | Letölthető állományok | Médiamegjelenések | Tudományos publikációk

Semmelweis Biobank Hálózat Projekt Előrehaladási Jelentés
Összeállította: Dr. Molnár Mária Judit

Dr. Molnár Mária Judit

Dr. Molnár Mária Judit

A Semmelweis Egyetem szenátusa 2009. (96/2009) szeptember 24. – én határozatot hozott, miszerint a jövőben a biobankjainak működési rendjét a jövőben egységesíteni kívánja és a már működő és a jövőben épülő biobankokat hálózatban egységes szempontok, minőségbiztosítási követelmények szerint kívánja működtetni.

2010 júniusában Dr. Tóth Miklós rektorhelyettes úr megbeszélést hívott össze, melyen kinevezte az SE Biobank Bizottság tagjait: Dr. Barta Csabát, Dr. Falus Andrást és Dr. Vásárhelyi Barnát. A bizottság elnökének Dr. Molnár Mária Juditot jelölte ki.

Az előkészítő megbeszélésen javaslat született egységes biobank software használatáról az egyetemen belül, illetve tudományos ülés szervezéséről, ahol a modern biobankolás ismertetését követően az érdeklődő intézetek bemutathatnánk már működő biobankjaikat és diszkuttálhatnák a hálózatba lépés előnyeit és annak feltételeit.

2010. 06. 29.-én a software tárgyalás lezajlott. A tárgyalásra az SE Biobank Bizottság tagjai mellett meghívást kapott Dr. Jákó Kinga igazgató asszony és a Medsolt üzemeltető ISH informatikai Kft képviselője is. Három jelölt meghallgatására került sor: 1. Bencsik Péter – CRO Help KFt aki az Ambiomics Europe Ltd –vel közösen vállalná a feladatot. 2. Dr. Szegedi Zsolt, 3. az Astrid Research Kft képviseletében Török Zsolt és Szilágyi Péter voltak jelen. A meghallgatásokat követően a bizottság tagjai megvitatták az elhangzott információkat és végül a CRO Help KFT és Ambiomics Europe Ltd kínálatát tartották a célra legmegfelelőbbnek.

Ezt követően a SE Biobank Bizottság elnöke körlevelet küldött valamennyi intézetvezetőnek, amelyben ismertette az SE Biobank Hálózat kezdeményezést és felkérte őket, hogy amennyiben szeretnének a hálózat tagjai lenni jelezzék belépési szándékukat és küldjenek információkat a meglevő biobankjaikról. Az információ szolgáltatás egy web alapú kérdőiv segítségével zajlott (ld. a csatolt web alapú kérdőivet)

2011. 09. 21.-én délután az érdeklődők tudományos rendezvényen vehettek részt, melyen Tóth Miklós köszöntőjét követően Falus András moderációja mellett Molnár Mária Judit és Vásárhelyi Barna ismertette a biobankolás hazai helyzetét és a state of the art biobankok fogalmát, majd valamennyi SE biobank lehetőséget kapott a bemutatkozásra.

2010. őszén az előzetesen egyeztetett kritériumrendszernek megfelelően az SE Biobank Bizottság összegyűjtötte a hálózatba belépő intézetek biobankjainak részletes adatait. (Tizenhat kutatócsoport/intézet jelentkezett az SE Biobank hálózatba.) A biobank bizottság kidolgozta a hálózat működési rendjét. Megírta az ETT-TUKEB felé az etikai bizottsági kérelmet, melyet 2011 februárjában be is nyújtott. Az ETT TUKEB a kérelmet elbírálta és 2011 áprilisában a támogató véleményt visszaküldte, és egyben hiánypótlást is kért.

2011 május végén a SE a hiánypótlást benyújtotta, amelyre azóta az ETT- TUKEB-től választ nem kapott.  Az ETT-TUKEB engedély megszerzését követően az ANTSZ engedély megszerzése a hálózat következő feladata illetve hálózaton belüli szolgáltatások rendjének kidolgozása. 2011 februárja óta egy újabb intézet jelezte a biobank hálózatba felvételi kérelmét.

Az SE Biobank Hálózat munkáját az SE Biobank Bizottság munkatársai mellett Magyarósi Szilvia felsőfokú végzettségű  biobank koordinátor segíti, aki az SE Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási Központjának az alkalmazottja.

Budapest, 2011. 10. 07.                                                                                                              Dr. Molnár Mária Judit                                                                                                              az SE Biobank Hálózat elnöke

Képek

Hamarosan…

Letölthető állományok

CímMéret
Semmelweis Biobank Működési rend101KB

Médiamegjelenések

Hamarosan…

Tudományos publikációk

Hamarosan…