3. Terápiás Modul

Molekuláris medicina a betegségek gyógyításában

Letölthető állományok | Médiamegjelenések

A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása

Népegészségügyi szempontból hazánk egyik stratégiai problémája már évtizedek óta a rosszindulatú daganatos betegségek. Bár az elmúlt években paradigmaváltásnak lehetünk szemtanúi a daganatos betegségek kezelésében mind a mai napig hazánkban 35000 beteg hal meg évente és közel 75000 új beteget fedeznek fel. Ennek a hatalmas betegpopulációnak (becslések szerint 200000 beteg) sorsának jobbra fordulása csak a legkorszerűbb bio- és géntechnológiai eljárások csatasorba állításától, az igazi evidencia-alapú gyógyítástól várható.

A szakterület elemzése

A klinikai onkológia paradigmaváltása gyakorlatilag a molekuláris medicina megvalósulásának köszönhető az onkológia területén létre hozva a molekuláris onkológiát. Ennek gyakorlatban két meghatározó ága fejlődött ki a szemünk láttára: a molekuláris diagnosztika és molekuláris terápia. Miután a fejlődés igen gyors volt, eddig még nem sikerült maradéktalanul valódi klinikai evidenciákra alapozóan használni ezeket a lehetőségeket. Célunk, a költséges célterápiák racionális és költséghatékony alkalmazásának teremtése meg a protokolláris és evidenciákra alapozott alapjait.

A fejlesztés iránti kereslet és a kapcsolódó kínálati elemek elemzése

A fejlesztés iránti keresletet alapvetően a folyamatosan bővülő gyógyszerpaletta adja amely vagy már rendelkezik alapvető célzott diagnosztikai háttérrel vagy a befogadás után kezdik el kidolgozni azokat. A hazai biztosító az EMEA ajánlásait mintegy felülírva gyakran igyekszik tovább finomítani az alkalmazások körét és követel meg valódi (de még nem létező) klinikai, diagnosztikai evidenciákat. A jelen projekt ezen piaci igények közvetlen kielégítését is szolgálja. Másrészt, a hazai biotechnológia fejlődésének alapja a megfelelő szabadalmaztatható új eljárások kidolgozása amire több pontján is kísérletet tesz a projekt.

A projekt szükségességét alátámasztó probléma és/vagy stratégiai irány bemutatása

Hazánkban különösen gyakran kell azzal szembe néznünk, hogy a leggyakoribb népbetegségek, atherosclerosis,diabetes, neurodegenerativ kórképek együttesen fordulnak elő a daganatos betegséggel. Ennek fényében egyértelmű, hogy a rákbetegek esetében a daganat elleni terápiát hatékonyan kell kombinálni az egyéb betegségek kezelésével: nem szabad interferálni a citotoxikus vagy célzott kezelésekkel, ugyanakkor optimális állapotba kell hozni a gazdaszervezetet hogy hatékony legyen a daganat elleni küzdelemben.

A projekt célja

A Terápia-modulba foglalt fejlesztések az SE onkológiai kutatási, oktatási és betegellátási potenciáljának növelését célozzák és két stratégiai területet ölelnek fel a molekuláris onkológiát és tágabb értelemben a molekuláris medicinát.

Célunk az, hogy a daganatterápiában új terápiás célpontokat alakítsunk ki, új eljárásokat dolgozzunk ki a gyógyszerek célzott, szervspecifikus bevitelére, valamint stratégiát alakítsunk ki a rákos betegek társbetegségeinek kezelésére annak érdekében, hogy az onkoterápia sikeresebb legyen.

K+F projektek

A gyógyászati modul fő kutatási területe a szilárd és folyékony állagú szöveti tumorok kialakulásában szerepet játszó jelátviteli mechanizmusok és ezek gyógyászati befolyásolásának területe. Ezen túl ebben a modulban kapott helyet az a molekuláris medicinális kutatócsoport, amelyet 4 akadémikus professzor fémjelez és amely szintén a kóros szervi működéseket kutatja, különös tekintettel a mitokondriumok, tirozin-kinázok és a RAAS-rendszer működésére. Végül klinikai vonatkozása miatt itt szerepel a piachoz legközelebb álló projekt, egy új mesterséges szemlencse fejlesztés, amely követi az ebben a témában jól ismert magyar hagyományokat.

Letölthető állományok

FájlMéret
2010. november 19. - MTA Tímár József előadás12,2 MB
2011. november 15. - MTA Tímár József előadás49,5 MB
Összefoglaló szakmai jelentés és fenntarthatóság21 KB

Médiamegjelenések