Bio-imaging Kutatóhálózat

Biológiai leképezés a diagnosztika szolgálatában – a molekuláktól az emberig

A hálózat szintjén az együttműködések révén jelentősen nő a technológiai, módszertani tudás szintje, az együttműködő kutatók (oktató-kutatók), hallgatók (PhD-hallgatók, tudományos diákköri tagok) szellemi potenci­álja a modern nemzetközi kutatási színvonal­nak megfelelően nő. Hatékony, magas szintű kutatómunkát garantáltan biztosító feltéte­lekkel igyekszünk tehetséges fiatal kutatóin­kat motiválni a kutatásban való aktív részvé­telre, vonzóvá téve így a hazai kutatói karriert.

A Diagnosztikai modul témáiban érintett egyetemi kutató műhelyek aktívan együttműködő hálózata szolgáltatta a magas színvonalú, nemzetközi fórumokon validált eredményeket (konferenciák, publikációk, szabadalmak). A Kutatóhálózat számos kapcsolata már korábban létezett, azonban a „TÁMOP 4.2.1B-09/1/KMR-2010-0001” pályázat keretében, annak két éves időszaka alatt, a hálózathoz új kutatócsoportok csatlakoztak, új kapcsolatokkal bővült a hálózat.  A beszámolóban részletezett eredmények megerősítik azt vélekedést, hogy a XXI. században költség- és eredmény-hatékony, innovatív biomedicinális kutatás egyértelműen csak nagy kutatói hálózatokban folyhat.

A Bio-imaging Kutatóhálózat kialakulását, egyrészt a megelőző évtized képalkotó technikáinak robbanásszerű fejlődése, a makroszkópos feloldástól a molekula-szintű leképezésig terjedő diagnosztikus lehetőség elérése, az új technikák kombinációjában rejlő új alkalmazási területek megjelenése, provokálták, másrészt annak a belátása, hogy az Egyetem hatalmas szellemi potenciáljának, anyagi erőforrásainak hatékony működtetése kis elszigetelt kutatóműhelyekben már nem lehetséges.

A Bio-imaging Kutatóhálózat együttműködő kutató szervezetei

  1. Makro- és mikromorfológiai (celluláris és szubcelluláris) klinikai-anatómiai leképezés (vezető: Szél Ágoston)
  2. Molekuláris és szubmolekuláris szintű képalkotás (vezető: Noszál Béla)
  3. Szövetépítés és sejttranszplantáció – mikro- és nanoSPECT-CT leképezés (vezető: Lacza Zsombor)
  4. Nanorészecskéktől a szervekig: teragnosztika, funkcionális képalkotás (vezető: Kellermayer Miklós)
  5. Kétfoton mikroszkópos vizsgálatok a vese kórfolyamataiban (vezető: Szabó Attila)
  6. 3D Cone Bean CT-(CBCT) diagnosztikai új eljárás alkalmazása (Barabás József)
  7. Klinikai fMRI alkalmazások a központi idegrendszerben (vezető: Rudas Gábor)
  8. SPECT-CT vizsgálatok az endokrin és neuropszichiátriai kórfolyamatokban (vezető: Szilvási István)

A kutató műhelyekben folyó kutatások hosszú távú célja a magas szintű kutatói bázisra alapozott fejlesztés, melynek során a kutatói utánpótlás jelen­tős támogatást kap. Ez egyrészről egyetemi, intézményi szintű, hazai és európai uniós versenyképesség-növekedést biztosít, másrész­ről a hangsúlyozottan egészségorientált (ki­emelten prevenciótámogató), betegorientált kutatási eredmények (fejlettebb diagnosztika, új terápiás eljárások) gyors klinikai gyakorlat­tá konvertálása a Bio-imaging Kutatóhálózat végső célja. A célok között szerepel a kutatás egészségmegőrzésre fókuszált, fokozottan klinikai orientált szem­léletének a graduális oktatásba való integrálása (oktatói-hallgatói szemléletváltás).

A hálózat szintjén az együttműködések révén jelentősen nőtt a technológiai, módszertani tudás szintje, az együttműködő kutatók (oktató-kutatók), hallgatók (PhD-hallgatók, tudományos diákköri tagok) tevékenysége a modern nemzetközi kutatás élvonalába tartozik. Hatékony, magas szintű kutatómunkát garantáltan biztosító feltéte­lekkel igyekszünk tehetséges fiatal kutatóin­kat motiválni a kutatásban való aktív részvé­telre, vonzóvá téve így a hazai kutatói karriert.