Semmelweis Biobank Hálózat

A Semmelweis Egyetemen működő biobankokat Semmelweis Biobank Hálózat révén koordináltan működtetjük, a hálózat számára közös hatósági engedélyeket szerzünk be. Kidolgoztuk a Biobankok működését irányító szabályzatot. Egységes szerkezetű, internet alapú nyilvántartási rendszert dolgoztunk ki, amely lehetőséget ad a Biobank egészének vagy bármely résztvevőjének a hazai Biobank hálózatba, illetve a nemzetközi Biobank hálózatba való belépéshez. Ezzel egyidőben egy korábbi nyertes pályázat vállalásának megfelelően nagy teljesítményű központi mintatároló egységet hoztunk létre, amely külső bázislaborként segíti a kutatóegyetemi munkát.